Поиск по всем магазинам:

małgorzata kulig mitotwórcza funkcja kina i literatury w kulturze stalinowskiej lat 30 xx wieku

Małgorzata Kulig Mitotwórcza funkcja kina i literatury w kulturze stalinowskiej lat 30. XX wieku małgorzata kulig mitotwórcza funkcja kina i literatury w kulturze stalinowskiej lat 30 xx wieku

Małgorzata Kulig Mit...

Małgorzata Kulig Mitotwórcza funkcja kina i literatury w kulturze stal...

Посмотреть карточку товара

Цена: 198.93 RUR

Подробнее

Похожие товары...

Kowal Małgorzata Międzypokoleniowe zmiany w budowie ciała i akceleracja pokwitania u dzieci i młodzieży w wieku 7-15 lat z populacji wielkomiejskiej w świetle uwarunkowań psychosocjalnych małgorzata kulig mitotwórcza funkcja kina i literatury w kulturze stalinowskiej lat 30 xx wieku

Kowal Małgorzata Mię...

Kowal Małgorzata Międzypokoleniowe zmiany w budowie ciała i akceleracj...

Посмотреть карточку товара

Цена: 501.31 RUR

Подробнее

Похожие товары...

Agnieszka Kluczewska-Wójcik Japonia w kulturze i sztuce polskiej końca XIX i początków XX wieku małgorzata kulig mitotwórcza funkcja kina i literatury w kulturze stalinowskiej lat 30 xx wieku

Agnieszka Kluczewska...

Agnieszka Kluczewska-Wójcik Japonia w kulturze i sztuce polskiej końca...

Посмотреть карточку товара

Цена: 895.2 RUR

Подробнее

Похожие товары...

Małgorzata Ciepłuch Myśl liberalno-demokratyczna w amerykańskiej kulturze prawnej lat 1620-1865 małgorzata kulig mitotwórcza funkcja kina i literatury w kulturze stalinowskiej lat 30 xx wieku

Małgorzata Ciepłuch...

Małgorzata Ciepłuch Myśl liberalno-demokratyczna w amerykańskiej kultu...

Посмотреть карточку товара

Цена: 501.31 RUR

Подробнее

Похожие товары...

Группа авторов Polski film dokumentalny w XXI wieku małgorzata kulig mitotwórcza funkcja kina i literatury w kulturze stalinowskiej lat 30 xx wieku

Группа авторов Polsk...

Polski film dokumentalny w XXI wieku to 16 artykułów omawiających pols...

Посмотреть карточку товара

Цена: 387.92 RUR

Подробнее

Похожие товары...

Małgorzata Czajkowska-Kisil Kompensacyjna funkcja internatu w procesie socjalizacji dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo małgorzata kulig mitotwórcza funkcja kina i literatury w kulturze stalinowskiej lat 30 xx wieku

Małgorzata Czajkowsk...

Małgorzata Czajkowska-Kisil Kompensacyjna funkcja internatu w procesie...

Посмотреть карточку товара

Цена: 493.35 RUR

Подробнее

Похожие товары...

Группа авторов Biospołeczne uwarunkowania uczestnictwa w kulturze fizycznej i zdrowotnej osób w różnym wieku małgorzata kulig mitotwórcza funkcja kina i literatury w kulturze stalinowskiej lat 30 xx wieku

Группа авторов Biosp...

Группа авторов Biospołeczne uwarunkowania uczestnictwa w kulturze fizy...

Посмотреть карточку товара

Цена: 396.87 RUR

Подробнее

Похожие товары...

Группа авторов Rzeczywistość i zmyślenie. Światy przedstawione w literaturze i kulturze XIX–XXI wieku małgorzata kulig mitotwórcza funkcja kina i literatury w kulturze stalinowskiej lat 30 xx wieku

Группа авторов Rzecz...

Группа авторов Rzeczywistość i zmyślenie. Światy przedstawione w liter...

Посмотреть карточку товара

Цена: 543.09 RUR

Подробнее

Похожие товары...

Группа авторов Proza polska XX wieku. Przeglądy i interpretacje. T. 3: Centrum i pogranicza literatury małgorzata kulig mitotwórcza funkcja kina i literatury w kulturze stalinowskiej lat 30 xx wieku

Группа авторов Proza...

Группа авторов Proza polska XX wieku. Przeglądy i interpretacje. T. 3:...

Посмотреть карточку товара

Цена: 1253.28 RUR

Подробнее

Похожие товары...

Andriej Moskwin Stanisław Przybyszewski w kulturze rosyjskiej końca XIX - początku XX wieku małgorzata kulig mitotwórcza funkcja kina i literatury w kulturze stalinowskiej lat 30 xx wieku

Andriej Moskwin Stan...

Andriej Moskwin Stanisław Przybyszewski w kulturze rosyjskiej końca XI...

Посмотреть карточку товара

Цена: 198.93 RUR

Подробнее

Похожие товары...

Małgorzata Kamińska Współpraca i uczenie się nauczycieli w kulturze organizacyjnej szkoły małgorzata kulig mitotwórcza funkcja kina i literatury w kulturze stalinowskiej lat 30 xx wieku

Małgorzata Kamińska...

Małgorzata Kamińska Współpraca i uczenie się nauczycieli w kulturze or...

Посмотреть карточку товара

Цена: 795.73 RUR

Подробнее

Похожие товары...

Małgorzata Sokalska Wagnerowska mozaika Wagner i wagneryzm w kulturze małgorzata kulig mitotwórcza funkcja kina i literatury w kulturze stalinowskiej lat 30 xx wieku

Małgorzata Sokalska...

Małgorzata Sokalska Wagnerowska mozaika Wagner i wagneryzm w kulturze

Посмотреть карточку товара

Цена: 397.87 RUR

Подробнее

Похожие товары...

Czesław Galek Obraz szkoły w II połowie XIX wieku w zaborze rosyjskim w świetle pamiętników i literatury pięknej. małgorzata kulig mitotwórcza funkcja kina i literatury w kulturze stalinowskiej lat 30 xx wieku

Czesław Galek Obraz...

Czesław Galek Obraz szkoły w II połowie XIX wieku w zaborze rosyjskim...

Посмотреть карточку товара

Цена: 358.08 RUR

Подробнее

Похожие товары...

Mikołaj Stanisław Mazuś Tradycja kijowsko-mohylańska w kulturze rosyjskiej przełomu XVII i XVIII wieku. Pisma i działalność Dymitra Tuptały i Teofana Prokopowicza małgorzata kulig mitotwórcza funkcja kina i literatury w kulturze stalinowskiej lat 30 xx wieku

Mikołaj Stanisław Ma...

Mikołaj Stanisław Mazuś Tradycja kijowsko-mohylańska w kulturze rosyjs...

Посмотреть карточку товара

Цена: 198.93 RUR

Подробнее

Похожие товары...

Iwan Sierow Tajemnice walizki generała Sierowa małgorzata kulig mitotwórcza funkcja kina i literatury w kulturze stalinowskiej lat 30 xx wieku

Iwan Sierow Tajemnic...

Opublikowane przez wnuczkę w 2017 roku w Rosji, czyli dwadzieścia osie...

Посмотреть карточку товара

Цена: 992.68 RUR

Подробнее

Похожие товары...

Czesław Galek Szkoła polska drugiej połowy XIX wieku w zaborze pruskim w świetle pamiętników i literatury pięknej małgorzata kulig mitotwórcza funkcja kina i literatury w kulturze stalinowskiej lat 30 xx wieku

Czesław Galek Szkoła...

Czesław Galek Szkoła polska drugiej połowy XIX wieku w zaborze pruskim...

Посмотреть карточку товара

Цена: 358.08 RUR

Подробнее

Похожие товары...

Для информации:

Opublikowane przez wnuczkę w 2017 roku w Rosji, czyli dwadzieścia osiem lat po śmierci Iwana Sierowa, dzienniki wywołały burzliwą dyskusję wśród historyków i w mediach. Ich autor, niewątpliwie jedna z najmroczniejszych postaci XX wieku, niezależnie od narracji, jaką przyjął, i systemu, w jakim funkcjonował, w masowej świadomości Polaków i wielu innych narodów był i pozostanie oprawcą. Ta książka nikogo nie pozostawi obojętnym. Jest to jedyna dostępna osobista relacja generała służb specjalnych ZSRR. Ukazuje zaplecze stalinowskiej polityki z czasów II wojny światowej, techniki działania NKWD i KGB, szczegóły tajnych akcji wywiadu, a także metody i przebieg komunizacji okupowanych po wojnie państw, w tym Polski.