Поиск по всем магазинам:

коллектив авторов cukrzyca personalizacja terapii i opieki nad pacjentem

Группа авторов Cukrzyca. Personalizacja terapii i opieki nad pacjentem коллектив авторов cukrzyca personalizacja terapii i opieki nad pacjentem

Группа авторов Cukrz...

„Cukrzyca. Personalizacja leczenia i opieki nad pacjentem” to unikatow...

Посмотреть карточку товара

Цена: 2553.5 RUR

Подробнее

Похожие товары...

Группа авторов Standardy opieki pielęgniarskiej w kardiologii inwazyjnej коллектив авторов cukrzyca personalizacja terapii i opieki nad pacjentem

Группа авторов Stand...

Pierwszy na rynku wydawniczym podręcznik dotyczący kardiologii inwazyj...

Посмотреть карточку товара

Цена: 2157.61 RUR

Подробнее

Похожие товары...

Группа авторов Modele opieki pielęgniarskiej nad dzieckiem z chorobą ostrą i zagrażającą życiu коллектив авторов cukrzyca personalizacja terapii i opieki nad pacjentem

Группа авторов Model...

Группа авторов Modele opieki pielęgniarskiej nad dzieckiem z chorobą o...

Посмотреть карточку товара

Цена: 1959.67 RUR

Подробнее

Похожие товары...

Группа авторов Otyłość u dzieci коллектив авторов cukrzyca personalizacja terapii i opieki nad pacjentem

Группа авторов Otyło...

Autorzy omawiają wszystkie najważniejsze problemy związane ze zjawiski...

Посмотреть карточку товара

Цена: 1188.86 RUR

Подробнее

Похожие товары...

Группа авторов Interdyscyplinarny wymiar opieki nad człowiekiem w naukach o zdrowiu коллектив авторов cukrzyca personalizacja terapii i opieki nad pacjentem

Группа авторов Inter...

Группа авторов Interdyscyplinarny wymiar opieki nad człowiekiem w nauk...

Посмотреть карточку товара

Цена: 924.41 RUR

Подробнее

Похожие товары...

Группа авторов Nowoczesne trendy diagnostyki i terapii коллектив авторов cukrzyca personalizacja terapii i opieki nad pacjentem

Группа авторов Nowoc...

Группа авторов Nowoczesne trendy diagnostyki i terapii

Посмотреть карточку товара

Цена: 950.14 RUR

Подробнее

Похожие товары...

Группа авторов Anestezjologia kliniczna z elementami intensywnej terapii i leczenia bólu. Tom 1 i 2 коллектив авторов cukrzyca personalizacja terapii i opieki nad pacjentem

Группа авторов Anest...

Группа авторов Anestezjologia kliniczna z elementami intensywnej terap...

Посмотреть карточку товара

Цена: 7304.21 RUR

Подробнее

Похожие товары...

Группа авторов Jak skutecznie rozmawiać z pacjentem i jego rodziną. Praktyka lekarza rodzinnego коллектив авторов cukrzyca personalizacja terapii i opieki nad pacjentem

Группа авторов Jak s...

Группа авторов Jak skutecznie rozmawiać z pacjentem i jego rodziną. Pr...

Посмотреть карточку товара

Цена: 1365.83 RUR

Подробнее

Похожие товары...

Группа авторов Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z niepełnosprawnością wzroku – w kręgu diagnozy i terapii коллектив авторов cukrzyca personalizacja terapii i opieki nad pacjentem

Группа авторов Wczes...

Группа авторов Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z niepełnosprawnośc...

Посмотреть карточку товара

Цена: 435.48 RUR

Подробнее

Похожие товары...

Lucyna Płaszewska-Żywko Modele opieki pielęgniarskiej nad chorym dorosłym коллектив авторов cukrzyca personalizacja terapii i opieki nad pacjentem

Lucyna Płaszewska-Ży...

Lucyna Płaszewska-Żywko Modele opieki pielęgniarskiej nad chorym doros...

Посмотреть карточку товара

Цена: 2157.61 RUR

Подробнее

Похожие товары...

Коллектив авторов I.,Коллектив авторов I.,Коллектив авторов I.,Коллектив авторов I.,Коллектив авторов I.,Коллектив авторов I.,Коллектив авторов I.,Коллектив авторов I.,Коллектив авторов I.,Коллектив авторов I.,Коллектив авторов I.,Коллектив авторов I.,Кол Инвестиции в инфраструктуру: 2018, 2019, 2020. Сборник аналитики InfraONE Research коллектив авторов cukrzyca personalizacja terapii i opieki nad pacjentem

Коллектив авторов I....

В сборник вошли аналитические материалы InfraONE Research (исследовате...

Посмотреть карточку товара

Цена: 2100 RUR

Подробнее

Похожие товары...

Beata Krajewska Okna życia w systemie opieki nad dziećmi коллектив авторов cukrzyca personalizacja terapii i opieki nad pacjentem

Beata Krajewska Okna...

Beata Krajewska Okna życia w systemie opieki nad dziećmi

Посмотреть карточку товара

Цена: 554.25 RUR

Подробнее

Похожие товары...

Anna Pachowicz Towarzystwo Opieki Nad Polakami we Francji (1941 – 1944) коллектив авторов cukrzyca personalizacja terapii i opieki nad pacjentem

Anna Pachowicz Towar...

Anna Pachowicz Towarzystwo Opieki Nad Polakami we Francji (1941 – 1944...

Посмотреть карточку товара

Цена: 692.81 RUR

Подробнее

Похожие товары...

Andrzej Markowski Porozumienie z pacjentem. Relacje i komunikacja коллектив авторов cukrzyca personalizacja terapii i opieki nad pacjentem

Andrzej Markowski Po...

Andrzej Markowski Porozumienie z pacjentem. Relacje i komunikacja

Посмотреть карточку товара

Цена: 1167.88 RUR

Подробнее

Похожие товары...

Andrzej Markowski Porozumienie z pacjentem. Relacje i komunikacja коллектив авторов cukrzyca personalizacja terapii i opieki nad pacjentem

Andrzej Markowski Po...

Andrzej Markowski Porozumienie z pacjentem. Relacje i komunikacja

Посмотреть карточку товара

Цена: 1009.52 RUR

Подробнее

Похожие товары...

Группа авторов Uwarunkowania i wielopłaszczyznowość badań nad resocjalizacją. Podstawy teoretyczne i metodologiczne коллектив авторов cukrzyca personalizacja terapii i opieki nad pacjentem

Группа авторов Uwaru...

Группа авторов Uwarunkowania i wielopłaszczyznowość badań nad resocjal...

Посмотреть карточку товара

Цена: 395.89 RUR

Подробнее

Похожие товары...

Для информации:

„Cukrzyca. Personalizacja leczenia i opieki nad pacjentem” to unikatowa książka przedstawiająca interdyscyplinarne i holistyczne podejście do  leczenia osoby chorej na  cukrzycę. Charakter choroby jako choroby przewlekłej wraz z wszelkimi konsekwencjami emocjonalnymi i somatycznymi  typowymi  dla chorób nieuleczalnych i przewlekłych wskazuje na potrzebę personalizacji procesu leczenia i wyjście poza schematy terapeutyczne, które są bardzo mocno zakorzenione w postępowaniu leczniczym i diagnostycznym. Złożoność procesów patofizjologicznych wynikających z cukrzycy i  chorób współwystępujących oraz umiejętność rozpoznania  dodatkowych chorób wymaga dostosowania adekwatnego leczenia, w którym ogromną rolę odgrywają specjaliści z różnych dziedzin:: gastroenterologii, endokrynologii, psychologii oraz specjaliści z zakresu żywienia. Po raz pierwszy w tak dużym stopniu został przedstawiony problem kondycji emocjonalnej chorego i jego rodziny w związku z rozpoznaniem nieuleczalnej choroby. Książka przedstawia najnowsze standardy postępowania diagnostycznego i terapeutycznego w schorzeniach gastrologicznych współwystępujących z cukrzycą, podstawy pracy psychoterapeutycznej i diagnozę zaburzeń psycho-emocjonalnych. Aspekty terapeutyczne przedstawione zostały w opisach  przypadków, wskazujących na znaczny polimorfizm przebiegu choroby, przyczyny dodatkowych powikłań wraz z analizą szczegółową insulinoterapii oraz jej wpływu na jakość leczenia. Chcemy, aby książka zachęciła czytelnika do wyjścia poza ramy wiedzy akademickiej aby poszukiwać odrębności zarówno diagnostycznych jak i leczniczych w kontakcie z pacjentem .